Diversen
De Edelzanger Munstergeleen


Parallelstraat 34
6361XL Nuth
0455243427
ahgiesbers@yahoo.com
http://www.edelzanger-munstergeleen.nl/

Onze vereniging welke is opgericht op 14 januari 1959 telt op dit moment 56 leden, waarmee we een van de grootste zijn op ons gebied in de westelijke mijnstreek.
We streven als doel na het bevorderen van de vogelteelt,de vogelkennis, de vogelstand en de vogelliefhebberij in de ruimste zin van het woord.
Er worden vergaderingen, lezingen, en dia voorstellingen een achttal keer per jaar georganiseerd.
Een keer per jaar wordt er een clubtentoonstelling georganiseerd dit in de maand november, hier showen onze leden hun best gekweekte vogels van het aflopende broedjaar.

Vogels houden en kweken is een thuishobby bij uitstek, echter kennis van zaken is in deze onontbeerlijk.Voor nog geen 25 euro per jaar bent u lid van onze vereniging, tevens bent u dan ook bondslid en kunt u iedere maand het mooie en rijk geïllustreerde bondsblad Onze Vogels tegemoet ziende mogelijkheid tot het bestellen van vaste voetringen, het recht op het meespelen van de provinciale kampioenschappen, nationale en ook internationale kampioenschappen zijn in het lidmaatschap van onze vereniging inbegrepen.
Liefhebbers van zang kanaries, kleur/vorm en postuur kanaries, Europese cultuurvogels, tropische vogels, bastaarden en parkieten zijn in onze vereniging aangesloten.
Voor alle informatie kunt u mailen naar bovenmstaand adres, we staan u graag te woord immers, De Edelzanger Munstergeleen is er van, en voor vogelliefhebbers en dat willen we graag zo houden.


EHBO Vereniging


Julianalaan 24
6151AP Munstergeleen
ehbomunstergeleen@gmail.com

EHBO LIMBURG is een van 5 landelijk overkoepelende organisaties op het gebied van EHBO.

Het werkgebied van EHBO Limburg strekt zich uit over geheel Limburg en Zuid-Oost Brabant.

EHBO LImburg bestaat uit 3 districten, te weten de districten Noord, Midden en Zuid

Bij EHBO LIMBURG zijn aangesloten 94 EHBO verenigingen (incl. 17 bedrijfs-EHBO verenigingen) met in totaal ongeveer 7000 leden.

Bij al deze verenigingen kan men deelnemen aan EHBO cursussen, Reanimatie- en BHV-opleidingen. Voor het geldig houden van het EHBO diploma, reanimatie en BHV aantekening, kan men ook bij de verenigingen herhalingslessen volgen.


Gilde Westelijke Mijnstreek


Deken Haenraetsstraat 5
6131 GJ Sittard
046-4585032
http://www.gildewestelijkemijnstreek.nl/

Vrijwilligers van 50 jaar en ouder die hun kennis en ervaring aan anderen willen overdragen sluiten zich aan bij een gilde. Zij werken gratis en in een informele sfeer. Particulieren, non-profitorganisaties en beginnende ondernemers kunnen gebruik maken van hun diensten. Deze al jaren oude formule biedt de \"adviseurs\" gelegenheid een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. De voordelen voor de aanvragers liggen voor de hand: gratis gebruik maken van een schatkamer aan kennis en ervaring. De adviseurs voeren in het algemeen geen klussen uit. Zij adviseren op allerlei gebied, geven lezingen, begeleiden, converseren in vreemde talen en laten anderen profiteren van hun jarenlange ervaring in beroep of hobby. Alle adviezen zijn gratis, maar gemaakte kosten moeten worden vergoed.


IVN Munstergeleen


Molenstraat 7
6151 CX Munstergeleen
046-4518530
b.j.j.m.bongers@home.nl
https://www.ivn.nl/afdeling/munstergeleen

Het IVN (voorheen: Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie), Vereniging voor Natuur- en milieueducatie, is een landelijke vereniging van vrijwilligers en enkele beroepskrachten die zich bezighoudt met allerlei activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie. Verspreid over het hele land zijn er ruim 180 afdelingen met in totaal meer dan 17.000 leden. Door middel van voorlichting en educatie streven zij naar meer natuur en een betere kwaliteit van het milieu.�
IVN afdeling Sittard bestaat ruim 30 jaar en heeft ongeveer 200 leden.�

In de Heemtuin in Munstergeleen zijn vele soorten bloemen en planten in volle glorie te bewonderen. Ook de dieren zijn dan volop actief met het verzorgen van hun kroost. De toegang tot de Heemtuin is gratis. De tuin is elke zondag bij goed weer geopend van 9:00 tot 17:00.


Oldtimer Club Munstergelaen


Burg. Donnerstraat 44
6151 EN Munstergeleen
046-4519804
webmaster@oldtimerclubmunstergeleen.nl
http://www.oldtimerclubmunstergeleen.nl

Onze doelstelling:

Het organiseren van toertochten en andere evenementen, alsmede het verstrekken van info over Solex en andere oldtimer bromfietsen


Zij Actief


Watersleijerweg 17
6151BC Munstergeleen
046-4515915
mhouben-brands@home.nl
http://www.zijactieflimburg.nl/beheer/index.php?id=763

Zij Actief afdeling Munstergeleen heeft momenteel 105 leden en is een vereniging voor vrouwen van deze tijd.

Activiteiten
Zij organiseren actieve, educatieve, creatieve en sociale activiteiten. Dit doen ze gemiddeld twee keer in de maand. De thema-avonden vinden plaats in het Multifunctioneel Centrum op dinsdagavond vanaf 20.00 uur. Ook organiseren ze regelmatig fietstochtjes, wandelingen, uitstapjes en excursies.

Zingen, handwerken en wandelen
Ze hebben een zangkoor, en repeteren op maandagmiddag. Een handwerkgroep is actief op woensdagmorgen. Een wandelgroep gaat op pad op dinsdagmorgen vanaf 10.00 uur precies, bijeenkomst aan de kerk.
Vanuit de kring worden regelmatig cursussen aangeboden. De contributie is 25,00 per jaar. Heeft u zin om eens op een van onze avonden te komen kijken dan bent u van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met : keulersmh@home.nl (voorzitter) of mhouben-brands@home.nl (secretaris)